ยินดีต้อนรับ !!

ข่าวสาร

 

ทหารกองประจำการรุ่นปีที่ ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ ทอ.ในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒

 

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ 

 

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ใน วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. โดยมี ผบ.กรม.ทย.รอ.อย. เป็นประธานในพิธี

 

พิธีรับการตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารประจำการรุ่น ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑

ในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๖ ณ สนามฝึก หน้า บก.กรม ทย.รอ.อย.

 

 


พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒

 

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖

 

 

โดยมี ผบ.กรม ทย.รอ.อย. เป็นประธาน

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการวันที่ ๓๑ ต.ค.๔๖ เวลา ๐๙๐๐

 

ณ กรม ตอ.รอ.อย. โดยมี รอง ผบ.อย. พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ เป็นประธานในพิธี

ทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที 1 เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

น.ต.ธิติพงษ์  กลั่นกลิ่น เป็น หน.คณะนำทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที ๑เข้าเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๖

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ใน วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. โดยมี ผบ.กรม.ทย.รอ.อย. เป็นประธานในพิธี

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ใน วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. โดยมี ผบ.กรม.ทย.รอ.อย. เป็นประธานในพิธี

พีธีประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑

น.อ.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ ผบ.กรม. ทย.รอ.อย. เป็นประธานในพีธีประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปรให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑

ณ อาคารโรงเลี้ยง พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๖

เว็บลิงก์ทอ.