สำรวจข้อมูลทหารกองประจำการที่ประสงค์ทำงานหลังปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60


สำรวจข้อมูลทหารกองประจำการที่ประสงค์ทำงานหลังปลดประจำการ และประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรม ทย.รอ.อย.

 {gallery}NEWS/2017/2704{/gallery}