พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 60


นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 {gallery}NEWS/2017/2306{/gallery}