ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 {gallery}NEWS/2017/0704{/gallery}