พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. 60


นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 {gallery}NEWS/2017/040960{/gallery}